Suomen Rooman-instituutin
Institutum Romanum Finlandiae, tehtävänä on sen sääntöjen mukaan saattaa Suomen kulttuurielämä yhteyteen antiikin kulttuurin kanssa. Tätä tarkoitusta varten instituutti järjestää opetusta ja tutkimusta ennen kaikkea antiikintutkimuksen eri aloilla. Tutkimus keskittyy yleensä kolmeksi vuodeksi valitun johtajan valitseman aiheen ympärille. Tutkimusalat ovat antiikin ja keskiajan historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria; instituutti on erityisen tunnettu epigraafisista tutkimuksistaan. Lisäksi instituutti voi majoittaa stipendiaatteja, eri alojen tutkijoita ja myös taiteen eri alojen edustajia. Instituutti sijaitsee Suomen valtion vuonna 1950 ostamassa arvokkaassa Villa Lanten renessanssihuvilassa.

 

L'Institutum Romanum Finlandiae
costituisce la base per gli studi umanistici svolti da finlandesi a Roma. Scopo dell'Istituto è quello di avvicinare la vita culturale finlandese alla cultura classica tramite la ricerca e l'insegnamento delle antichità romane. La ricerca viene svolta da gruppi di studiosi che il direttore dell'Istituto in carica dirige su argomenti specifici. Tradizionalmente la ricerca è stata dominata dagli studi epigrafici ma sono stati promossi anche studi di storia antica e medievale, filologia classica, archeologia e storia dell'arte. Oltre i corsi l'Istituto ospita borsisti, studiosi di varie discipline ed anche artisti.
L'Istituto ha sede nella cinquecentesca Villa Lante al Gianicolo, capolavoro di Giulio Romano, di proprietà dello Stato finlandese dal 1950.